среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ploty z PCV na plot i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Projekotwanie ploty PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do urzędu z wyjątkiem kilku przypadków.

Sztachety z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń obok prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu i proponowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane balaski z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy planowane balustrady z Winylu na plot i bramę ze sztachetprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий